C C C C A+ A A- X

ОТ 14 МАЙ ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА ВЪЗСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ С НОВИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА И ДОСТЪП В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 15 май 2020 новини и съобщения Отпечатай

Със заповед на Председателя на Окръжен съд-Силистра Людмил Хърватев от 14 май е уреден реда за достъп до съдебната палата, съдебните зали, деловодствата, начина за провеждане на открити съдебни заседания, работата на службите и мерките за безопасност.

В деловодствата и местата за работа с граждани и адвокати ще бъде допускан по един посетител-гражданин или адвокат, задължително с лични предпазни средства. Останалите ще изчакват реда си на обозначени места.

Деловодствата ще работят с граждани и адвокати от 9 до 12 и от 14 до 17 часа. През останалото време ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Участниците в съдебни процеси ще бъдат допускани в сградата на съда преди започване на конкретното дело.

В съдебната зала ще присъстват само участниците в непосредствено предстоящото дело. В случай, че се наложи изчакване пред съдебната зала, това трябва да става при спазване на разстояние.

Вещите лица е препоръчително да изчакват пред залата  покана за влизане. След изслушване свидетелите трябва да напуснат залата и съдебната палата. Не е позволено допускането на публика, включително стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретното производство.

В съдебните зали ще бъдат поставени предпазни прегради, а пейките в коридорите на съда няма да бъдат използвани.

Ще бъдат осигурени защитни маски на участниците в съдебния процес, които не разполагат с лични такива.

Ще продължи използването на видеоконферентна връзка и интернет приложения до отпадане на всички мерки и опасността, обявени за Република България по повод застрашаващото живота и здравето заболяване COVID-19.

Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за  безопасност, делото може да бъде отсрочено за дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане.

Съдиите ще насрочват по-малко дела през по-голям интервал от време. Те ще продължат да работят и дистанционно.

Съдебни книжа ще се подават чрез Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/ или на обявените от Окръжен съд - Силистра електронни адреси.

Деловодствата ще изпращат съдебни книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси.

Призоваването по дела ще се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

Служителят „връзки с обществеността“ ще подготвя ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес.

Публичността на проведените заседания продължава да се осигурява и непосредствено след приключването им – с информация незабавно по телефона и с прессъобщения.

Необходимо е на журналистите да бъде предоставен телефон за постоянна връзка и електронен адрес за кореспонденция със служителят „връзки с обществеността“.

На интернет страницата на съда https://silistra-os.justice.bg/ ще бъде поместен и каталог на всички електронни услуги, които се извършват в Окръжен съд - Силистра, както и актуалните електронни адреси.

Въвеждането на описаните правила и мерки цели опазване на здравето и живота на страните по делата, адвокатите, гражданите, и на служителите в съдебната власт.

Заповедта може да видите тук:

Заповед № 217 от 14 май ОС Силистра.pdf

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - ВСС

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация