C C C C A+ A A- X

Декларации

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

 

Дата на завеждане

име, презиме, фамилия

на декларатора

длъжност

1.

15.05.2018 г.

Антоанета Николова Ценкова

Съдебен секретар

2.

16.05.2018 г.

Венера Димова Йорданова

Съдебен деловодител

3.

16.05.2018 г.

Албена Иванова Атанасова

Съдебен деловодител

4.

29.05.2018 г.

Невелина Атанасова Цветкова

Гл.счетоводител

5.

30.05.2018 г.

Росица Христова Христова

Човешки ресурси

6.

30.05.2018 г.

Вдорина Иванова Илиева

Съдебен архивар

7.

04.06.2018 г.

Марин Иванов Христов

Съдебен помощник

8.

05.06.2018 г.

Галя Тодорова Иванова

Съдебен секретар

9.

05.06.2018 г.

Анка Георгиева Ангелова

Съдебен деловодител

10.

06.06.2018 г.

Георги Андреев Спасов

Системен администратор

11.

06.06.2018 г.

Емил Акрам Мохамед

Призовкар

12.

06.06.2018 г.

Ивелин Колев Иванов

Призовкар

13.

06.06.2018 г.

Венета Миткова Христова

Съдебен администратор

14.

06.06.2018 г.

Мирена Веселинова Стефанова

Съдебен секретар

15.

06.06.2018 г.

Велико Димитров Великов

Управител сгради

16.

06.06.2018 г.

Ели Стефанова Николова

Съдебен секретар

17.

07.06.2018 г.

Галина Великова Кишишева

Призовкар

18.

07.06.2018 г.

Данаила Тодорова Георгиева

Съдебен секретар

19

08.06.2018 г.

Виолета Димитрова Кръстева

Съдебен деловодител

20.

08.06.2018 г.

Ванюша Петрова Цветкова

Съдебен деловодител

21.

07.12.2018 г.

Димо Иванов Иванов

Управител сгради

22.

16.01.2019 г.

Николай Тодоров Неделчев

Призовкар

23.

27.11.2019 г.

Маргарита Иванова Стоева

Съдебен деловодител

24.

27.11.2019 г.

Теодора Георгиева Димитрова

Съдебен деловодител

 

ДЕКЛАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация