C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни плавила за процеса на събиране и осъществяване на контрол на дължимите такси и присъдени публични държавни вземания, документооборота при постъпване, трансфериране и връщане на надвнесени или неправилно внесени такси в Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за събиране на държавните такси

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд гр.Силистра

Вътрешни правила за случаен избор при разпределение на делата на Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за случаен избор при разпределение на делата на Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на интернет страницата на Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси в Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за съдебните помощници в Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за защита на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за защита на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за провеждане стажа на стажант- юристите към Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за начина на избор, организацията на работа, задължения, поведения и заплащане на съдебните заседатели на Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за начина на избор, организацията на работа, задължения, поведения и заплащане на съдебните заседатели на Окръжен съд – гр.Силистра

Наръчник на съдебния заседател

Образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ

Медийна стратегия

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация