C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни плавила за процеса на събиране и осъществяване на контрол на дължимите такси и присъдени публични държавни вземания, документооборота при постъпване, трансфериране и връщане на надвнесени или неправилно внесени такси в Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за събиране на държавните такси

Вътрешни правила за приемане, проверка и изпращане на електронни документи по делата в ОС - Силистра

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в ОС-Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за случаен избор при разпределение на делата на Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на интернет страницата на Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси в Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за съдебните помощници в Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за защита на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

Заповед №231 от 16.05.2022

Вътрешни правила за защита на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

Политика за защита на личните данни

Политика за прозрачност

Процедура за оценка на риска при обработване на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

Процедура по анализ и управление на риска при обработване на лични данни в Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за провеждане стажа на стажант- юристите към Окръжен съд – гр.Силистра

Вътрешни правила за начина на избор, организацията на работа, задължения, поведения и заплащане на съдебните заседатели на Окръжен съд – гр.Силистра

Наръчник на съдебния заседател

Образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ

Медийна стратегия

Стратегически план за дейността на ОС–Силистра за периода 2022–2025 година

Стратегия за управление на риска на ОС–Силистра за периода 2022–2025 година

Вътрешни правила за използване на Синя стая

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация