C C C C A+ A A- X

ОТ 13 АПРИЛ ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА ВЪВЕЖДА НОВИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЛАТА И ОБЯВАВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Дата на публикуване 13 април 2020 Последна редакция 13 април 2020 новини и съобщения Отпечатай

Със заповед на Председателя на Окръжен съд-Силистра Людмил Хърватев от 13 април влизат в сила промени в работата на съда по отношение на образуването и администрирането на някои дела, както и на вписването и обявяването на постановени съдебни актове, както следва:

  1. Изготвените и подписани съдебни актове ще се вписват в системата САС – „Съдебно деловодство” и ще се публикуват на интернет страницата на Окръжен съд. Съобщенията до страните ще бъдат изпращани след отмяна на извънредното положение в страната.
  2. Ще се образуват в дела входирани книжа, иницииращи съдебно производство. Те ще се разпределят чрез Централизираната система за разпределение на делата като ще се спазват вътрешните правила за случайно разпределение.
  3. При провеждане на закрити заседания за проверка на допустимостта на жалбите и за допускане на доказателства, в изготвения съдебен акт няма да се посочва дата и час за разглеждане на делото в открито заседание. Актът ще бъде вписван в „Съдебно деловодство”.
  4. Дела ще бъдат насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание след отмяната на извънредното положение. Тогава преимущество ще имат отложените дела и тези с по-малък номер пред новообразуваните през периода на обявеното извънредно положение.
  5. При разглеждане в закрито заседание /с изключение на описаните в заповедите от 16.03.; 18.03 и 27.03.2020 г. на Председателя на Окръжен съд - Силистра/, произнасянето ще бъде дистанционно от постоянния състав, член на който е съдията-докладчик.
  6. Произнасянето на делата, чието разглеждане продължава в периода на обявеното извънредно положение посочени в Заповеди № 157/16.03.2020г.; 159/18.03.2020г. и № 161/27.03.2020г. ще се извършва по досегашния ред, утвърден в тези заповеди.
  7. Предаването на изготвените съдебни актове по т. 1, 2 и 4 ще се извършва в дните на дежурство на съответния съдия-докладчик.

Вписаните в заповедта разпоредби ще бъдат в сила до промяна на обстоятелствата, наложили въвеждането им.

         Заповедта може да видите тук:
Заповед 168 на ОС Силистра.pdf

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация